Moholms sk 2018

Subscribe to Nyhetsflöde Moholms sk 2018
Feed från Svenskalag.se
Uppdaterad: 53 minuter 23 sekunder sedan

VFF:s uppdaterar sina riktlinjer

tors 13 aug 2020 kl. 08:34
och funktionärer.    - Vi tillhandahåller handsprit vid entré samt handtvätt inne i klubbstugan samt handdesinfektion.   - Vi hjälps åt att hålla avstånd inne på området och undviker ev. trängsel vid ex. kö vid entré osv, avstånd på minst 1,5 m ska hållas mellan de olika sällskapen.   OBS! Det kommer inte finnas tillgång till någon allmän toalett för besökare inne på området (vid akut behov prata med ansvarig från MSK på anläggningen).   Skulle personer/sällskap inte följa dessa riktlinjer kommer vi be att dessa  lämnar området.    Tack för visad hänsyn! _________________________________________________________________ VFF:s uppdaterar sina riktlinjer efter SvFF nya direktiv. Uppdaterat den 10 augusti   Då SvFF idag har uppdaterat sina riktlinjer avseende Covid-19 gör Västergötlands Fotbollförbund detsamma. VFF har under hela den här tiden följt de direktiv/riktlinjer som SvFF utgett och gör detta fortsatt. De nya direktiven gäller publik på matcherna.   Det här gäller vid genomförande av matcharrangemang I väntan på eventuellt gehör från regeringen i frågan har SvFF valt att justera den tidigare gällande rekommendationen till svensk fotboll att genomföra alla matcher utan publik till att medge publik upp till maximalt 50 personer, detta så länge som övriga föreskrifter och rekommendationer kring smittspridning och social distansering kan upprätthållas.   Obs! Detta innebär inte någon skyldighet för arrangerande förening att tillåta publik, utan varje förening måste själv avgöra om man vill och, på ett ansvarsfullt sätt, kan bjuda in publik.   Detta innebär att möjligheten öppnas för att förening i vissa fall- de som kan följa nedanstående föreskrifter- kan släppa in publik om max 50 personer. Det kan göras vid matcher på inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme, förutsatt att föreningen kan följa gällande rekommendationer kring smittspridning och social distansering. Detta ligger i linje med den pågående diskussionen med regering och myndigheter om att öppna upp för mer publik, men vi har också fått många signaler från föreningar som på ett ansvarsfullt sätt vill kunna släppa in publik upp till 50-taket.   I SvFF:s uppdaterade riktlinjer anges bland annat följande: För att följa förbudet mot mer än 50 deltagare (i antalet 50 st ingår inte spelare, ledare och funktionärer) vid offentliga tillställningar är det, efter samråd med polisen, SvFF:s rekommendation att arrangerande förening vidtar följande åtgärder: på hemsida och i andra kommunikationskanaler tydligt ange att all publik, inkl. föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid matcherna. Bara de som är nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare, funktionärer och, i förekommande fall, sändande TV-bolag och annan media) ska vara på plats. sätta upp skyltar vid arenan/idrottsplatsen om att publik undanbedes och/eller utse ansvarig(a) för att vänligt be ev. publik att lämna arenaområdet/idrottsplatsen. Detta gäller både tävlings- och träningsmatcher.   Undantag kan göras om matchen genomförs på en inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme och arrangerande förening kan säkerställa att åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer, åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd, trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match, åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit, hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna, samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före, eller senast vid, ankomst till matchen, samt utse ansvarig(a) att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler, samt följa polismyndighetens anvisningar för offentliga tillställningar - - - - - - Om en eller flera matcher anses vara offentliga tillställning(ar) enligt Polisensmyndighetens direktiv( https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/) gäller följande i fråga om hur man ska räkna antalet åskådare: När det gäller enstaka matcher i en serie, eller liknande tävlingsmässigt upplägg, ska varje match ses som en (1) offentlig tillställning för sig, där hemmaföreningen är ansvarig anordnare. Detta gäller även om det samtidigt spelas flera matcher på samma fotbollsplan eller idrottsanläggning. I dessa fall ska alltså förbudet mot mer än 50 åskådare räknas för varje match för sig.   En föreningsarrangerad cup eller ett s.k. poolspel (sammandrag) med flera matcher, där en förening utsetts som värd (anordnare) för poolspelet, kan sammantaget komma att betraktas som en offentlig tillställning, där det totala åskådarantalet i hela cupen/poolspelet inte får överstiga 50 vid varje givet tillfälle.   Övrig förbunds- och föreningsverksamhet (utbildning, årsmöten m.m.) Vad gäller övrig förbunds- och föreningsverksamhet – t.ex. årsmöten, utbildningar och övriga möten – fattas beslut av förbundet eller förening för varje tillfälle. Möten och utbildningar bör, om det är möjligt och lämpligt, hållas via video- eller telefonkonferens. Folkhälsomyndigheten information till arrangörer av mindre evenemang ska beaktas, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/.   Vi väljer att gå ut med dessa riktlinjer redan nu för att berörda aktörer ska ha en möjlighet att i god tid inför nästa helg – då flest matcher spelas – överväga möjligheterna, och i så fall vidta lämpliga åtgärder inför, att bjuda in publik.   SvFF riktlinjer i sin helhet https://www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2020/8/svffs-riktlinjer--justering-gallande-publik/        

Ladda ner appen - Min Fotboll

tors 25 jun 2020 kl. 12:51
sänds live samt att händelserapportering fungerar under matchen via den här appen.   Så trots att man inte kan finnas på plats fysiskt kommer ändå möjligheten finnas att se matcherna (vi reserverar oss för ev lagg om mottagningen sviker oss). Ni som följer matchen via appen kan kommentera och agera under matchens gång, men tänk på att hålla god ton i kommentarerna. Så se till att skaffa appen Min Fotboll direkt och följ våra lag och sprid gärna vidare till alla du tror kan vilja följa och heja fram våra lag! :)   SERIEPREMIÄR Se till att ha appen redo ikväll för då är det dags för seriepremiär för våra herrar. Vi kommer finnas på plats för att sända live och rapportera, så klicka på länken för att komma direkt till matchen.Björsäters IF - Moholms SK, matchstart kl. 19:00 #framåtmsk

Info och riktlinjer från VFF & Sv ang. seriespel

mån 8 jun 2020 kl. 08:30
matcherna som ligger innan sommaruppehållet eller om man vil flytta fram dessa matcher till höstsäsongen pga covid-19 och dess ökade spridning i våra regioner.  För info och frågor samt vidare hantering sker i samråd mellan tränare/ledare och respektive ansvarig  från styrelsen.     Uppdateringar den 5 juni med ändringar/förtydliganden är nedan markerade i fet stil     Till föreningarna i Damer div 2-4, Herrar div 4-6, Flickor div 1 och Pojkar div 1 (separat info kommer avseende utvecklingsserierna- dessa skickas direkt till föreningarna så fort dessa är klara)   Det beslut som tidigare fattats om start för seriespelet den 21 juni kvarstår. Det innebär att de flesta lag har två matcher att spela före sommaruppehållet, ett mindre antal lag endast en match.   Matcherna som tillhör seriens "höstomgång" ligger kvar på de datum som nu gäller. Vi är dock medvetna om att det kan finnas önskemål från enskilda lag att flytta match från slutet av juni/början av juli till efter sommaruppehållet pga av Covid-19.   I sådana fall gäller följande: Om ett av lagen i en match önskar att flytta matchen framåt i tiden ska detta respekteras av det andra laget. I detta fall kan inte det lag som begärt flyttning av match inplanera några träningsmatcher innan den 1 augusti.Om båda lagen vill flytta matchen gäller givetvis samma ordning.   Lagen fastställer nytt datum senast fredagen den 12 juni och meddelar VFF, mats.k@vastgotafotboll.org via mejl.   Flyttad match från juni/juli ska vara spelad senast den 3 september. Observera att 1 september är matchfritt datum.   Om annan match måste flyttas för att få in den flyttade matchen i spelordningen ska detta meddelas VFF senast fredagen den 12 juni. I detta fall kan VFF i undantagsfall godkänna avsteg från de fastställda datumen fredag/lördag/söndag. Avsteg får även göras ifrån regeln att lag skall ha minst 2 dagars uppehåll mellan matcher. Vi ska ha det viktiga domarperspektivet med i tankarna också.   Vid eventuella svårigheter att komma fram till ett gemensamt beslut om speldatum kommer VFF:s tävlingskommitté att fastställa dag och tid.   VFF föreslår att föreningarna använder veckan FÖRE den ordinarie höststarten används för minst en av de uppskjutna matcherna. Vi bör undvika att senare delen av augusti blir alltför hårt belastad.   Skulle det vara aktuellt att flytta match åt andra hållet, dvs från augusti till slutet av juni/början av juli, är detta naturligtvis möjligt om föreningarna är överens.   Matchändringar till följd av den justerade seriesäsongen kommer att vara kostnadsfria om de meddelas VFF senast 12 juni.   Senaste starttider för kvällsmatcher (utan elljus): 1-15 augusti 19.00 16-21 augusti 18.45 22-26 augusti 18.3027 augusti-3 sept 18.154-8 september 18.009-13 september 17.4514-20 september 17.3021-27 september 17.1528 sept-3 okt  17.00   Riktlinjer för genomförande av match: Det ska tydligt anges att all publik undanbedes vid matcherna. Endast de personer som är nödvändiga för matchens genomförande finns på plats. Representanter från media tillåts vara på arenan.   Undvik omklädning och gemensam dusch på anläggningen. Omklädningsrum ska dock vara tillgängligt både för domare och lagen att placera material och personliga tillhörigheter.   Träningsmatcher kan spelas fr.o.m. den 14 juni. Träningsmatcher kan nu spelas även utanför distriktets gränser.   Utbildningar som ej genomförts kommer vi att återkomma till när dessa planeras att genomföras.   Länk till VFFs hemsida Länk till SvFFs riktlinjer   _________________________________________________________________________   Här följer en sammanfattning av riktlinjerna från SvFF:Uppdaterad 2020-06-08   Träning och match Håll dig uppdaterad på rekommendationer från myndigheter och svensk fotboll. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i några aktiviteter alls.* Se till att det finns möjlighet till handtvätt och uppmana till god handhygien. Trängsel mellan människor ska undvikas Byt om möjligt om hemma innan aktiviteten och undvik trängsel om ombyte sker tillsammans med andra. Handhälsning bör undvikas. Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. Publik Uppmana intresserad publik att inte närvara vid matcher och träningar.** Informera om att publik undanbedes genom föreningens kommunikationskanaler och anslag vid idrottsanläggningar Föreningar med större supporterskaror, som kan förväntas samlas för att se matcher, bör uppmana supportrar att följa restriktioner för restauranger, etc. Resor Endast symtomfria personer ska resa till och från match, Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resande ska följas. Välj i första hand resealternativ som innebär att trängsel och närkontakt med andra kan undvikas.   * Personer med symtom ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet.   ** Förbud mot fler än 50 åskådare gäller vid offentliga tillställningar. För att undvika risk för att förbudet inte följs är SvFF:s skarpa rekommendation dock att föreningar undanber sig all publik som inte är nödvändig för att genomföra arrangemanget.

Direktiv från VFF ang. seriespel 2020

mån 8 jun 2020 kl. 08:30
matcherna som ligger innan sommaruppehållet eller om man vil flytta fram dessa matcher till höstsäsongen pga covid-19 och dess ökade spridning i våra regioner.  För info och frågor samt vidare hantering sker i samråd mellan tränare/ledare och respektive ansvarig  från styrelsen.     Uppdateringar den 5 juni med ändringar/förtydliganden är nedan markerade i fet stil     Till föreningarna i Damer div 2-4, Herrar div 4-6, Flickor div 1 och Pojkar div 1 (separat info kommer avseende utvecklingsserierna- dessa skickas direkt till föreningarna så fort dessa är klara)   Det beslut som tidigare fattats om start för seriespelet den 21 juni kvarstår. Det innebär att de flesta lag har två matcher att spela före sommaruppehållet, ett mindre antal lag endast en match.   Matcherna som tillhör seriens "höstomgång" ligger kvar på de datum som nu gäller. Vi är dock medvetna om att det kan finnas önskemål från enskilda lag att flytta match från slutet av juni/början av juli till efter sommaruppehållet pga av Covid-19.   I sådana fall gäller följande: Om ett av lagen i en match önskar att flytta matchen framåt i tiden ska detta respekteras av det andra laget. I detta fall kan inte det lag som begärt flyttning av match inplanera några träningsmatcher innan den 1 augusti.Om båda lagen vill flytta matchen gäller givetvis samma ordning.   Lagen fastställer nytt datum senast fredagen den 12 juni och meddelar VFF, mats.k@vastgotafotboll.org via mejl.   Flyttad match från juni/juli ska vara spelad senast den 3 september. Observera att 1 september är matchfritt datum.   Om annan match måste flyttas för att få in den flyttade matchen i spelordningen ska detta meddelas VFF senast fredagen den 12 juni. I detta fall kan VFF i undantagsfall godkänna avsteg från de fastställda datumen fredag/lördag/söndag. Avsteg får även göras ifrån regeln att lag skall ha minst 2 dagars uppehåll mellan matcher. Vi ska ha det viktiga domarperspektivet med i tankarna också.   Vid eventuella svårigheter att komma fram till ett gemensamt beslut om speldatum kommer VFF:s tävlingskommitté att fastställa dag och tid.   VFF föreslår att föreningarna använder veckan FÖRE den ordinarie höststarten används för minst en av de uppskjutna matcherna. Vi bör undvika att senare delen av augusti blir alltför hårt belastad.   Skulle det vara aktuellt att flytta match åt andra hållet, dvs från augusti till slutet av juni/början av juli, är detta naturligtvis möjligt om föreningarna är överens.   Matchändringar till följd av den justerade seriesäsongen kommer att vara kostnadsfria om de meddelas VFF senast 12 juni.   Senaste starttider för kvällsmatcher (utan elljus): 1-15 augusti 19.00 16-21 augusti 18.45 22-26 augusti 18.3027 augusti-3 sept 18.154-8 september 18.009-13 september 17.4514-20 september 17.3021-27 september 17.1528 sept-3 okt  17.00 Riktlinjer för genomförande av match:Det ska tydligt anges att all publik undanbedes vid matcherna. Endast de personer som är nödvändiga för matchens genomförande finns på plats. Representanter från media tillåts vara på arenan.   Undvik omklädning och gemensam dusch på anläggningen. Omklädningsrum ska dock vara tillgängligt både för domare och lagen att placera material och personliga tillhörigheter.   Träningsmatcher kan spelas fr.o.m. den 14 juni. Träningsmatcher kan nu spelas även utanför distriktets gränser.   Utbildningar som ej genomförts kommer vi att återkomma till när dessa planeras att genomföras.   Länk till VFFs hemsida Länk till SvFFs riktlinjer

.